Розрахунок частокПриватне БТІ ФОП Петрайчук П.В. (ПБТІ) швидко і недорого здійснить розрахунок часток, виготовить акт ідеальних часток у Дніпропетровську, Дніпропетровській області та на всій території України.
Порядок виконання робіт з розрахунку часток, виготовлення акта ідеальних часток:
- Вивчення наданих документів;
- вихід на місце, обстеження та виміри;
- Складання ескізів,
- оформлення та видача технічного паспорта;
- оформлення та видача акта ідеальних часток.
Акт ідеальних часток може бути виготовлений у випадках:
- якщо в правовстановлюючих документах співвласників не зазначені частки або ці частки не відповідають дійсності;
- якщо сума всіх часток співвласників не дає одиницю (ціле домоволодіння);
- у разі зміни часток у зв'язку із проведеним збільшенням, будівництвом, реконструкцією об'єкта нерухомості, що знаходиться у спільній власності;
- за необхідності конкретизації, із чого (яких об'єктів, площа, літер, приміщень, споруд) складається конкретна частка.
Акт ідеальних часток складається з метою:
- укладання нотаріального договору (у разі відсутності самовільно побудованого майна та наявності згоди всіх співвласників)
- визнання права власності у судовому порядку (за наявності самовільного будівництва або за наявності спору між співвласниками);
- За бажанням власників.
Документи для проведення технічної інвентаризації та виготовлення акту ідеальних часток:
1. Паспорти власників (оригінал та ксерокопії, завірені ними власноруч).
2. Ідентифікаційні коди власників (ксерокопії).
3. Довіреність, паспорт та ідентифікаційний код довіреної особи (ксерокопія та оригінал, у разі представництва за довіреністю).
4. Правовстановлюючі документи на об'єкт нерухомості (свідоцтво про спадщину, свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, рішення суду тощо, - ксерокопія та оригінал).
5. Розширена експертна оцінка об'єкт нерухомого майна.
6. Правовстановлюючий документ на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт нерухомості (якщо є).
7. Попередній технічний паспорт (якщо є).
8. Для юридичних осіб додатково:
- письмова заява на фірмовому бланку з печаткою підприємства та підписом уповноваженої особи про проведення інвентаризації об'єкта нерухомого майна та складання акта ідеальних часток;
- документ, що підтверджує повноваження заявника, скріплений печаткою підприємства та підписом керівника.
- ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду заявника (завірені останнім);
Копії, засвідчені печаткою підприємства та підписом керівника:
- документ, що підтверджує повноваження керівника (протокол про призначення керівником чи інший документ);
- Витяг про державну реєстрацію підприємства;
- статут (титульний лист та перші два розділи)
* Розрахунок часток може також проводитися в рамках розгляду справи в суді за завданням останнього. Для виконання замовлення в даному випадку необхідна відповідна ухвала суду, яка набрала законної сили.
Діяльність ПБТІ є законною та відповідає чинному законодавству, яке спростило процедуру проведення технічної інвентаризації, зробило її максимально доступною, передавши повноваження щодо проведення технічної інвентаризації приватним БТІ.
Ми надаємо послуги з проведення інвентаризації на підставі відповідних дозвільних документів (ліцензій та кваліфікаційних сертифікатів).
Майно, що належить кільком власникам (двох і більше) є спільною власністю.
Загальна власність співвласників може бути спільною спільною (часткою не визначено) або загальною частковою (з встановленим розміром часток).
Якщо у документі прямо не зазначено про те, що майно належить на праві спільної сумісної власності, то вона за умовчанням вважається пайовою (стаття 355 ЦКУ).
Власність кількох осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю.
Суб'єкти права спільної часткової власності: фізичні та юридичні особи, держава, територіальні громади.
Відповідно до статті 357 ЦКУ, частки у праві спільної часткової власності вважаються рівними, якщо інше не встановлено угодою між співвласниками чи законом. Якщо розмір часток у праві спільної пайової власності не встановлено за згодою співвласників чи законом, він визначається з урахуванням вкладу кожного із співвласників у придбання (виготовлення, спорудження) майна.
Співвласник має право на відповідне збільшення своєї частки у праві спільної часткової власності, якщо поліпшення спільного майна, які не можна відокремити, зроблено їм за свій рахунок та за згодою всіх співвласників.
Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майном, яке належить їм на праві спільної часткової власності.
Кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності.
Для розрахунку ідеальних часток співвласників об'єкта нерухомого майна ПБТІ проводить технічну інвентаризацію та готує акт конкретного користування.
Технічна інвентаризація об'єкта нерухомого майна в даному випадку проводиться на підставі Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 N 127, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2005 року за N 5.
Акт конкретного користування - це документ, який носить інформаційний характер і фіксує встановлений між співвласниками порядок користування загальним нерухомим майном, із зазначенням конкретних об'єктів, літер, приміщень, споруд, площі, що знаходяться у користуванні конкретного співвласника, який складається фахівцем БТІ та підписується .
Розрахунок часток проводиться згідно з Інструкцією про проведення розділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна, затвердженої Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 18.06.2007р. N55.
Акт ідеальних часток - це документ, який носить інформаційний характер і фіксує встановлений між співвласниками порядок користування загальним нерухомим майном, із зазначенням конкретних об'єктів, літер, приміщень, споруд, площі, що знаходяться в користуванні конкретного співвласника, та підрахунком частин співвласника та підписується кожним із співвласників.
Розрахунок часток проводиться для співвласників житлових будинків, квартир, домоволодінь, нежитлових приміщень та будівель, цілісного майнового комплексу, іншого нерухомого майна.
Розрахунок часток у спільній власності на об'єкти нерухомого майна виконується за заявою всіх співвласників цього майна.
У разі невідповідності розмірів часток, зазначених у правовстановлюючих документах, реальним часткам за згодою всіх співвласників здійснюється розрахунок відповідних часток нерухомого майна з метою одержання відповідних правовстановлюючих документів.
Право кожного співвласника у спільній частковій власності визначається часткою, яка виражається у простих правильних дробах (1/2; 24/100; 7/10 тощо). При цьому, зазначені у документах, що встановлюють право, розміри часток співвласників на об'єкт нерухомого майна в сумі повинні становити одиницю.
Розрахунок часток співвласників у праві спільної власності на об'єкт нерухомості містить такі дані:
- повний технічний опис об'єкта нерухомості (з яких літер, будівель та споруд складається, площа тощо)
- власники об'єкта нерухомості та їх правові документи;
- фактичне користування будинками (приміщеннями), будинками та спорудами між співвласниками;
- правовстановлюючий документ на земельну ділянку;
- розширена вартість об'єкту нерухомості
- Розрахунок вартості частини нерухомості, яка належить кожному співвласнику;
- Розрахунок часток.
Цей документ є підставою для укладання нотаріального договору про визначення розміру часток.
Усі суперечки щодо зміни пайового співвідношення між співвласниками, визначенням часток вирішуються у судовому порядку.
БТІ ФОП Петрайчук П.В. надає послуги з представництва інтересів у судах усіх інстанцій з питань зміни часток, визнання права на частку в нерухомому майні, а також інших спорів щодо нерухомості.
Крім того, приватне БТІ Дніпропетровська ФОП Петрайчук П.В. швидко та недорого проведе технічну інвентаризацію нерухомості у місті Дніпропетровськ та на всій території України, виготовить технічний паспорт на об'єкт нерухомості будь-якої складності, допоможе в оформленні документів на будівництво, прав власності, нерухомості та землі.
У нас немає черг, прострочення виконання замовлень та бюрократичної тяганини. Ми цінуємо та поважаємо кожного клієнта.
Вибираючи БТІ ФОП Петрайчук П.В., Ви можете бути впевнені, що працюєте із професіоналами.

Технічний паспортБюро технічної інвентаризаціїФОП Петрайчук П. В.

Адреса: Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 60, офіс 333
petraichuk@gmail.com (068) 857 02 70 (099) 43 11 373
Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах: