Виділ частки в натуріПриватне БТІ ФОП Петрайчук П.В. (ПБТІ) швидко та недорого виготовить Висновок про технічну можливість виділу в натурі частки з об'єкта нерухомого майна у Дніпропетровську, Дніпропетровській області та на всій території України.
Порядок виконання робіт з виготовлення висновку про технічну можливість виділу частки в натурі:
- Вивчення наданих документів;
- вихід на місце, обстеження та виміри;
- Складання ескізів, планів, креслень;
- оформлення та видача:
акт конкретного користування;
висновок про технічну можливість виділу частки в натурі.
Висновок про технічну спроможність виділу частки в натурі з об'єкта нерухомості складається з метою подальшого:
- укладання нотаріального договору про виділення в натурі частки з об'єкта нерухомого майна або договору про виділення частки з об'єктів нерухомого майна, що знаходиться у спільній частковій власності (у разі відсутності самовільно побудованого майна);
- визнання права власності у судовому порядку (за наявності самовільного будівництва або за наявності спору);
- За бажанням власника.
Документи для проведення технічної інвентаризації та виготовлення висновків:
1. Паспорти власників (оригінал та ксерокопії, завірені ними власноруч).
2. Ідентифікаційні коди власників (ксерокопії).
3. Довіреність, паспорт та ідентифікаційний код довіреної особи (ксерокопія та оригінал, у разі представництва за довіреністю).
4. Правовстановлюючі документи на об'єкт нерухомості (свідоцтво про спадщину, свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, рішення суду тощо, - ксерокопія та оригінал).
5. Розширена експертна оцінка об'єкт нерухомого майна.
6. Правовстановлюючий документ на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт нерухомості.
7. Попередній технічний паспорт (якщо є).
8. Для юридичних осіб додатково:
- письмова заява на фірмовому бланку з печаткою підприємства та підписом уповноваженої особи про проведення інвентаризації об'єкта нерухомого майна та складання висновку про технічну можливість виділу в натурі частки з об'єкта нерухомості;
- документ, що підтверджує повноваження заявника, скріплений печаткою підприємства та підписом керівника.
- ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду заявника (завірені останнім);
Копії, засвідчені печаткою підприємства та підписом керівника:
- документ, що підтверджує повноваження керівника (протокол про призначення керівником чи інший документ);
- Витяг про державну реєстрацію підприємства;
- статут (титульний лист та перші два розділи)
* Висновок про технічну спроможність виділу в натурі частки з об'єкта нерухомого майна може також проводитися в рамках розгляду справи в суді за завданням останнього. Для виконання замовлення в даному випадку необхідна відповідна ухвала суду, яка набрала законної сили.
Діяльність ПБТІ є законною та відповідає чинному законодавству, яке спростило процедуру проведення технічної інвентаризації, зробило її максимально доступною, передавши повноваження щодо проведення технічної інвентаризації приватним БТІ. Ми надаємо послуги з проведення інвентаризації на підставі відповідних дозвільних документів (ліцензій та кваліфікаційних сертифікатів).
Майно, що належить кільком власникам (двох і більше) є спільною власністю.
Загальна власність співвласників може бути спільною спільною (часткою не визначено) або загальною частковою (з встановленим розміром часток).
Якщо у документі прямо не зазначено про те, що майно належить на праві спільної сумісної власності, то вона за умовчанням вважається пайовою (стаття 355 ЦКУ).
Право спільної часткової власності здійснюється співвласниками за їх згодою.
Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та користування майном, яке є їхньою спільною частковою власністю.
Кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності. У разі неможливості цього він має право вимагати від інших співвласників, які мають спільне майно, відповідну матеріальну компенсацію (стаття 358 ЦКУ).
Крім того, кредитор співвласника майна, яке перебуває у спільній частковій власності, у разі недостатності у нього іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, може пред'явити позов про виділення частки із загального майна в натурі для звернення стягнення на нього.
Якщо виділ у натурі частки із спільного майна згодом змінить його призначення або проти цього заперечують інші співвласники, суперечка вирішується судом (наші юристи представляють інтереси по даній категорії справ у судах. Ви можете зателефонувати за вказаними на сайті телефонами та отримати безкоштовну консультацію прямо зараз).
У разі неможливості виділу в натурі частки із загального майна або заперечення проти такого виділу кредитор має право вимагати продажу боржником своєї частини у праві спільної часткової власності з направленням отриманих коштів від продажу на погашення боргу.
У разі відмови боржника від продажу своєї частини у праві спільної часткової власності або відмови інших власників від придбання частки боржника кредитор має право вимагати продажу цієї частки з публічних торгів або переведення на неї прав та обов'язків співвласника-боржника з проведенням відповідного перерахунку.
Виділ частки з майна, що перебуває у спільній частковій власності (ст.364 ЦКУ).
Співвласник має право на виділ у натурі частки з майна, що перебуває у спільній частковій власності.
Якщо виділ у натурі частки із загального майна не допускається відповідно до закону або є неможливим (нероздільна річ, яку не можна розділити без втрати її цільового призначення), співвласник, який бажає виділу, має право на отримання від інших співвласників грошової чи іншої матеріальної компенсації вартості своєї частки .
Компенсація співвласнику може бути надана лише за його згодою. Право на частку у праві спільної часткової власності у співвласника, який отримав таку компенсацію, припиняється з дня її отримання.
У разі виділу співвласником у натурі частки із спільного майна для співвласника, який здійснив такий виділ, право спільної часткової власності на це майно припиняється. Така особа набуває права власності на виділене майно, і у разі встановленому законом це право підлягає державній реєстрації.
Договір про виділення в натурі частки із нерухомого спільного майна укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
Виділ частки із майна у спільній сумісній власності (стаття 370 ЦКУ).
Співвласники мають право на виділ у натурі частки з майна, що перебуває у спільній сумісній власності (де частки не визначено), крім випадків, встановлених законом.
У разі виділу частки з майна, що перебуває у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, законом чи рішенням суду.
Виділ частки з майна, що перебуває у спільній сумісній власності, здійснюється у тому ж порядку, як для виділу майна у спільній частковій власності (у порядку ст. 364 ЦКУ).
Отже, виділ у натурі частки з об'єкта нерухомого майна - це реальний поділ об'єкта нерухомості, з конкретизацією за конкретними позиціями, літерами, площами, відповідно до будівельних норм і правил, при якому утворюється окреме самостійне нерухоме майно, закріплене за одним власником ) за конкретною новою адресою. Право спільної часткової власності при виділі припиняється для співвласника, щодо якого було здійснено виділ. При цьому у власників, що залишилися в основному об'єкті нерухомості (з якого виділили частку), змінюється пайове співвідношення, але право спільної часткової власності не припиняється.
Виділ частки дозволяє здійснювати зі своєю частиною майна різні цивільно-правові дії (залишати заставу, продавати, оформляти іпотеку, встановлювати окремі лічильники).
Виділ частки відрізняється від поділу майна тим, що у першому випадку виділяється частка однієї з співвласників без припинення права спільної власності інших її учасників, у другому – загальна власність на майно повністю припиняється.
Таким чином, при виділенні:
- відбувається виділення частини об'єкта на окрему адресу;
- змінюється пайове співвідношення в власників (необхідно складати розрахунок ідеальних часток і затверджувати їх нотаріально або через суд за наявності спору).
Для виділу в натурі частки у праві спільної власності об'єкта нерухомого майна ПБТІ проводить технічну інвентаризацію, визначає порядок користування спільним майном та готує акт конкретного користування.
Акт конкретного користування - це документ, який носить інформаційний характер і фіксує встановлений між співвласниками порядок користування загальним нерухомим майном, із зазначенням конкретних об'єктів, літер, приміщень, споруд, площі, що знаходяться у користуванні конкретного співвласника, який складається фахівцем БТІ та підписується .
Технічна інвентаризація об'єкта нерухомого майна в даному випадку проводиться на підставі Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України від 24.05.2001 N 127, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 липня 2005 року за N 5.
Крім підготовки технічного паспорта та акту конкретного користування, спеціаліст ПБТІ готує Висновок про технічну можливість виділу в натурі частки з об'єкта нерухомості, згідно з Інструкцією про проведення розділу, виділу та розрахунку часток об'єктів нерухомого майна, затвердженої Наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 1 .2007р. N55.
Висновок про технічну можливість виділу в натурі частки з об'єкта нерухомості - це документ, який носить інформаційний характер і фіксує технічно можливі варіанти виділу в натурі частки з об'єкта нерухомості в самостійний об'єкт, з облаштуванням окремого входу, та які відповідають усім вимогам будівельно- технічних норм та правил (включаючи можливість проведення переобладнання частини будівлі до окремого ізольованого приміщення).
Даний висновок містить такі дані:
- Власник об'єкта нерухомості;
- правовстановлюючий документ;
- Повна технічна характеристика об'єкта нерухомого майна;
- Наявність окремого входу і можливість виділення конкретної частки в натурі за технічними показниками.
Вказаний висновок є підставою для укладання нотаріального договору про поділ об'єкта нерухомості.
У разі самовільного будівництва (реконструкції, перепланування) об'єктів нерухомого майна документи про виділення готуються лише після визнання права власності на них у судовому порядку.
БТІ ФОП Петрайчук П.В. надає послуги з представництва інтересів у судах усіх інстанцій з питань визнання права на нерухоме майно, розділу, виділу в натурі частки з об'єкта нерухомості, вирішення всіх спорів.
Крім того, приватне БТІ Дніпропетровська ФОП Петрайчук П.В. швидко та недорого проведе технічну інвентаризацію нерухомості у місті Дніпропетровськ та на всій території України, виготовить технічний паспорт на об'єкт нерухомості будь-якої складності, допоможе в оформленні документів на будівництво, прав власності, нерухомості та землі.
У нас немає черг, прострочення виконання замовлень та бюрократичної тяганини. Ми цінуємо та поважаємо кожного клієнта.
Вибираючи БТІ ФОП Петрайчук П.В., Ви можете бути впевнені, що працюєте із професіоналами.

Технічний паспортБюро технічної інвентаризаціїФОП Петрайчук П. В.

Адреса: Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 60, офіс 333
petraichuk@gmail.com (068) 857 02 70 (099) 43 11 373
Приєднуйтесь до нас у соціальних мережах: